קרן הפנסיה של ישראל

מצטרפים באינטרנט לקרן פנסיה שתחסוך לך עד כ- 275,000 ₪ בזכות דמי ניהול מוזלים ואחידים.

טבלה השוואתית בדמי הניהול מהפקדות ומצבירה במיטב דש פנסיה מקיפה:
  דמי ניהול בפנסיה של ישראל דמי ניהול מקסימלים ע”פ חוק
דמי ניהול מהפקדה 1.31% 6.00%
דמי ניהול מצבירה 0.01% 0.5%
דמי ניהול בפנסיה של ישראל
דמי ניהול מהפקדה 1.31%
דמי ניהול מקסימלים ע”פ חוק 6.00%
דמי ניהול בפנסיה של ישראל
דמי ניהול מצבירה 0.01%
דמי ניהול מקסימלים ע”פ חוק 0.5%
דמי הניהול מהצבירה הינם במונחים שנתיים
שירות לקוחות ותמיכה טכנית