קרן הפנסיה של ישראל

מצטרפים באינטרנט לקרן פנסיה שתחסוך לך עד כ- 245,000 ₪ בזכות דמי ניהול מוזלים ואחידים.

טבלה השוואתית בדמי הניהול מהפקדות ומצבירה במיטב דש פנסיה מקיפה:
  דמי ניהול בפנסיה של ישראל דמי ניהול מקסימלים ע”פ חוק
דמי ניהול מהפקדה 2.49% 6.00%
דמי ניהול מצבירה 0.05% 0.5%
דמי ניהול בפנסיה של ישראל
דמי ניהול מהפקדה 2.49%
דמי ניהול מקסימלים ע”פ חוק 6.00%
דמי ניהול בפנסיה של ישראל
דמי ניהול מצבירה 0.05%
דמי ניהול מקסימלים ע”פ חוק 0.5%
דמי הניהול מהצבירה הינם במונחים שנתיים
שירות לקוחות ותמיכה טכנית