הצטרף אלינו

הצטרפות לקרן הפנסיה של ישראל צפויה לחסוך לכם לאורך השנים כסף רב. זאת בשל דמי הניהול האטרקטיביים שנקבעו בהליך תחרותי לעומת ממוצע דמי הניהול הנהוגים כיום בשוק. אלו חדשות מצוינות לעובדים במשק, ובמיוחד לעובדים המשלמים את דמי הניהול המקסימליים, שהם המרוויחים העיקריים ממהלך זה.

 לדמי הניהול השפעה ניכרת על שווי הפנסיה העתידי ולהערכתנו הדבר חשוב עוד יותר בתקופה הנוכחית, בה הריביות בעולם נמוכות.

 
 

טבלה השוואתית בדמי הניהול מהפקדות ומצבירה במיטב דש פנסיה מקיפה:
  דמי ניהול בפנסיה של ישראל דמי ניהול מקסימלים ע”פ חוק
דמי ניהול מהפקדה 1.00% 6.00%
דמי ניהול מצבירה 0.22% 0.5%
דמי ניהול בפנסיה של ישראל
דמי ניהול מהפקדה 1.00%
דמי ניהול מקסימלים ע”פ חוק 6.00%
דמי ניהול בפנסיה של ישראל
דמי ניהול מצבירה 0.22%
דמי ניהול מקסימלים ע”פ חוק 0.5%
דמי הניהול מהצבירה הינם במונחים שנתיים דמי הניהול מהצבירה הינם במונחים שנתיים
שים לב! נוסף על דמי הניהול, רשאית החברה המנהלת לגבות מהנכסים המנוהלים בקופה הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות. שיעורי ההוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בכתובת:meitavdash.co.il
שירות לקוחות ותמיכה טכנית