הצטרף אלינו

במסגרת שיתוף הפעולה עם התאחדות הסטודנטים, אנו מזמינים אותך להצטרף לפנסיה המקיפה של מיטב דש שנבחרה על ידי משרד האוצר לקרן ברירת מחדל וליהנות מדמי ניהול מהנמוכים בישראל

טבלה השוואתית בדמי הניהול מהפקדות ומצבירה במיטב דש פנסיה מקיפה:
  דמי ניהול לפנסיה של ישראל לסטודנטים דמי ניהול מקסימלים ע”פ חוק
דמי ניהול מהפקדה 1.31% 6.00%
דמי ניהול מצבירה 0.01% 0.5%
דמי ניהול לפנסיה של ישראל לסטודנטים
דמי ניהול מהפקדה 1.31%
דמי ניהול מקסימלים ע”פ חוק 6.00%
דמי ניהול לפנסיה של ישראל לסטודנטים
דמי ניהול מצבירה 0.01%
דמי ניהול מקסימלים ע”פ חוק 0.5%
דמי הניהול מהצבירה הינם במונחים שנתיים. בכפוף לחיתום עיסוקי ורפואי.
שירות לקוחות ותמיכה טכנית